1. Sipahi Tevfik, Sipahi Tansu. İntrauterin Gelişme Geriliği. Kadın-Doğum Dergisi-Medial. 1:183-189, 1985.
2. Sipahi Tansu, Yücel Halidun, Tuna Fevzi, Sipahi Tevfik.Fanconi Anemisi. Optimal Tıp Dergisi. 2:172-174, 1989.
3. Sipahi Tansu, Tunçer Müyesser, Balcı Sevim, Sipahi Tevfik. Jeune Sendromu. Optimal Tıp Dergisi. 2:169-171, 1989.
4. Karademir Selmin, Kale Gülsev, Öncül Sema, Sipahi Tansu, Atalay Semra. Ayın Vakası: Mukokutanöz Leishmaniasis. Yeni Tıp Dergisi. 8:76-78, 1991.
5. Sipahi Tansu, Taçyıldız Nurdan, Kürkçüoğlu Nazif, Karademir Selmin, Özbay Gamze. Buschke Skleredeması. Optimal Tıp Dergisi. 4:104-105, 1991.
6. Karademir Selmin, Arıyürek Macit, Karademir Alp, Sipahi Tansu, Atalay Semra. Sakroileit ve Brusellozis. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 1:26-28, 1992.
7. Akçayöz Ayşegül, Sipahi Tansu. Amiloidozis. Optimal Tıp Dergisi. 3:132-134, 1992.
8. Sipahi Tansu, Akıncı Ayşehan, Teziç Tahsin, Karademir Selmin, Ertan Ülker. Tip I Renal Tübüler Asidoz ile Birlikte Tip I Primer Hiperoksalüri. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 2: 77-79, 1992.
9. Sipahi Tansu, Yöney Aysel, Tuna Fevzi, Karademir Selmin. Akut İnfantil Hemorajik Ödem. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 2:74-76, 1992.
10. Sipahi Tansu, Göçmen Ayhan, Karademir Selmin, Güven Çetin, Aksu Özhan. Pulmoner Alveolar Mikrolitiyazis. Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 35:303-308, 1992.
11. Sipahi Tansu, Atakan Nilgün, Akçayöz Ayşegül. İnflamatuvar Lineer Verriköz Epidermal Nevüs (İlven). Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 2:151-154, 1992.
12. Sipahi Tansu, Teziç Tahsin, Karademir Selmin. Çocukluk Çağı Brusellozisi:20 Olgunun İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 2:119-121, 1993.
13. Sipahi Tansu, Saatçi Ümit, Bakkaloğlu Ayşin, Beşbaş Nesrin, Karademir Selmin. Henoch-Schönlein Sendromunda Trombosit Agregasyon Fonksiyonu. Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 36:119-123, 1993.
14. Sipahi Tansu, Tutumlu Alev. Brusellozis. Karadeniz Tıp Dergisi. 1:59-61, 1993
15. Arıyürek Macit, Karademir Selmin, Akıncı Ayşehan, Karademir M. Alp, Sipahi Tansu. Piknodizostozis. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi. 3:134-136, 1993.
16. Karacan Candemir, Yöney Aysel, Sipahi Tansu, Tuna Fevzi. Çocukluk Dönemi Akut Bakteriyel Menenjitlerinde Deksametazon Tedavisinin Yeri. MN Pediatride Yönelişler. 1:9-13, 1994.
17. Yöney Aysel, Sipahi Tansu, Akçayöz Ayşegül, Gürakan Ahmet. Sea-Blue Histiositozisle Birlikte Non-Nöropatik Niemann-Pick Hastalığı: Vaka Sunumu. MN Pediatride Yönelişler. 1:34-35, 1994.
18. Sipahi Tansu, Akçayöz Ayşegül, Delibaş Ali, Teziç Tahsin, Yöney Aysel. Reye Sendromu: 15 Vaka Çalışması. MN Pediatride Yönelişler. 1:17-20, 1994.
19. Sipahi Tansu, Teziç Tahsin, İpekçioğlu Harika, Uzel Gülbu. Süt Çocukluğu Döneminde Tekrarlayan/İyileşmeyen Alt Solunum Yolları Enfeksiyonu: 99 Vaka Çalışması. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 3:99-103, 1994
20. Sipahi Tansu, Teziç Tahsin, Özeren Melike, Erbaş Belkıs, Akıncı Ayşehan. Primary Congenital Lymphedema. Journal of Ankara Medical School. 17:83-88, 1995.
21. Sipahi Tansu, Teziç Tahsin, Delibaş Ali, Sanal Özden. Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Sendromu: Vaka Takdimi. MN Klinik Bilimler. 3:56-57, 1995.
22. Sipahi Tansu, Akar Nejat. Pediatride Human Parvovirus Enfeksiyonları ve Hematolojik Hastalıklarla İlişkisi. MN Klinik Bilimler. 7:128-130, 1995.
23. Uysal Zümrüt, Sipahi Tansu, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten, Akar Nejat. Alfa-Gen Triplikasyonu ve Beta Thalasemi Heterozigot Frameshift Codon 8 (-AA) Kombinasyonu Olan Bir Kadında Sorunsuz Gebelik. MN Klinik Bilimler. 7:109-111, 1995.
24. Sipahi Tansu, İnce Erdal, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten, Akar Nejat. Hemoglobin S/D Los Angeles (a2b6 Val, b121 Gln) Hastalığı (Bir Olgu Nedeniyle). MN Klinik Bilimler. 7:112-113, 1995.
25. Sipahi Tansu, Kemahlı Sabri, Kır Metin, Binnet Mehmet, Tuncer Safiye, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten. Hemofilide Radyonüklid Sinovektomi: Olgu Sunusu. MN Klinik Bilimler (Pediatride Yönelişler) 2:47-49, 1996.
26. Sipahi Tansu, Akar Nejat, Kemahlı Sabri, Uysal Zümrüt, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten. Çocuklarda Edinsel Aplastik Anemi ve Tedavisi (22 Olgunun Değerlendirilmesi). MN Klinik Bilimler (Pediatride Yönelişler). 2:11-14, 1996
27. Sipahi Tansu, Arcasoy Ayten. Serbest Radikaller ve Klinik Hastalıklarla İlişkisi. MN Klinik Bilimler (Pediatride Yönelişler).
2: 1-7, 1996.
28. Sipahi Tansu, Uysal Zümrüt, Akar Nejat, Kemahlı Sabri, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten. Kliniğimiz Tarafından Düzenli Olarak İzlenen Thalassemia Majorlu Hastaların Tedavi ve Komplikasyonlar Yönünden İncelenmesi. Optimal Tıp Dergisi. 9:134-138,1996.
29. Sipahi Tansu, Ertan Ülker, Cengiz Bülent, Özmen Serap, Delibaş Ali. Tanınız Nedir? Yeni Tıp Dergisi 13:329-330,1996.
30. Şahin Figen, Sipahi Tansu, Ecin N, Saraç A, Yöney A. Salmonella Splenic Abscess in A Child. New J Med 15:39-40, 1999.
31. Sipahi Tansu. Problem Vaka Çözümü: Monoartrit ve Akut Lösemi. Yeni Tıp Dergisi. 13: 249-250, 1996.
32. Sipahi Tansu, Yaralı Neşe. D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Miyeloid Metaplazi. Yeni Tıp Dergisi. 16(3):26-28, 1999.
33. Karakurt Cemşit, Durmaz Cemile, Bakırtaş Arzu, Sipahi Tansu, Karademir Selmin, Demirçeken Fulya. Çift Arkus Aorta (Vasküler Ring) Vakası. Yeni Tıp Dergisi. 18(3):155-156, 2001.
34. Tavil Betül, Kara Cengiz, Aytekin Caner, Sipahi Tansu. Tanınız Nedir? Yeni Tıp Dergisi. 18(5):291-292, 2001.
35. Sipahi Tansu, Şahin Figen, Öner Ayşe. Nefropatik Sistinozis: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 10:219-222, 2001.
36. Sipahi Tansu, Tavil Betül, Gökçe Hafize, Karacan Candemir. Reaktif Trombositozisde Plazma İnterlökin-6 ve C-Reaktif Protein Düzeyleri. Yeni Tıp Dergisi. 19: 24-27, 2002.
37. Sipahi Tansu, Karakurt Cemşit, Kutlu Oğuz Alev. Bir Primer İnfantil Hipomagnezemi Vakası. Yeni Tıp Dergisi. 19(3): 149-153, 2002.
38. Kara Cengiz, Tavil Betül, Duyular Gülşah, Sipahi Tansu. Case of Month: Congenital Lobar Emphysema. New J Med (suppl 1) 19: 63-64, 2002.
39. Tavil Betül, Yılmaz Deniz, Gürer Ayla, Sipahi Tansu, Öner Ayşe. Tanınız Nedir ? Bartter Sendromu. Yeni Tıp Dergisi. 19(5): 289-291, 2002.
40. Tavil Betül, Yılmaz Deniz, İnci Ayşe, Sipahi Tansu. Tanınız nedir ? Gluten Sensitif Enderopati ve IgA Eksikliği, Yeni Tıp Dergisi, 19(5): 353-354, 2002.
41. Tavil Betül, Sipahi Tansu, Kara Cengiz. Atypical Presentation of Salicylate Intoxication in a 50-day old Infant. Yeni Tıp Dergisi, 20(1): 44-45, 2003.
42. Yılmaz Deniz, Sarı Sinan, Sipahi Tansu, Sünnet Kanaması Hikayesi Olan Tirozinemi Tip I Vakası. Yeni Tıp Dergisi, 20 (3):137-139, 2003.
43.Sipahi Tansu. Akkiz Aplastik Anemi Tanı ve Takibi. Yeni Tıp Dergisi, 21(1): 33-35,2004.
44.Sipahi Tansu. DNA Hipometilasyonu ve Hipometilasyon Tedavisinin Klinik Kullanımları. Yeni Tıp Dergisi, 21(2):70-71,2004.
45.Sipahi Tansu. Sepsiste Genetik Polimorfizmler. Tromboz, Hemostaz ve Angioloji. Sayfa:187-196,2004.
46.Sipahi Tansu. Nutrisyonel Anemilerde Gelişmeler; laboratuardan Kliniğe. Mezuniyet sonrası eğitim kursu, Eğitim Kitabı. S. 44-52, 2006.
47.Sipahi Tansu. Talasemide Tromboembolik Komplikasyonlar ve Tedavisi..Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kitabı.S.201-207, 2007.
48.Sipahi Tansu. Beta Talasemide Tromboembolizm. Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kitabı. S.245-250, 2007.
49.Sipahi Tansu. Tromboz biolojisi. Türk Çocuk Hematoloji Dergisi. 2009, s. 40-46.