1. Sipahi Tansu, Yalgın Nimet, Ertan Ülker, Teziç Tahsin, Akıncı Ayşehan, Elden Serap, Şaylı Tülin. Renal Tübüler Asidoz, Nefrokalsinozisle Birlikte Bir Primer Hiperoksalüri Olgusu. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, 17-21 Eylül 1990, Eskişehir. Bildiri Özet Kitabı:28.
2. Şaylı Tülin, Ertan Ülker, Yalgın Nimet, Arıyürek Macit, Elden Serap, Sipahi Tansu. Bir Olgu Nedeniyle Metaphyseal Dysplasia. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, 17-21 Eylül 1990, Eskişehir. Bildiri Özet Kitabı:243.
3. Ertan Ülker, Şaylı Tülin, Yalgın Nimet, Maden Haşim Ata, Karacan Candemir, Sipahi Tansu. Dalakta Lenfangiom Olgusu. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, 17-21 Eylül 1990, Eskişehir. Bildiri Özet Kitabı:163.
4. Sipahi Tansu, Teziç Tahsin, Karademir Selmin, Polat Selda. Çocukluk Çağı Brusellozisi. XXI Congress of UMEMPS, October 24-27 1993, İzmir. Abstract Book:159.
5. Sipahi Tansu, Delibaş Ali, Teziç Tahsin, Sanal Özden. Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Sendromu: Bir Vaka Takdimi Nedeniyle. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi (XXI Congress of UMEMPS, October 24-27 1993, İzmir. Abstract Book:142).
6. Karacan Candemir, Yöney Aysel, Sipahi Tansu, Tuna Fevzi, Gürer Yavuz. Çocuklardaki Bakteri Menenjitlerinde Deksametazonun Etkisi. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi (XXI Congress of UMEMPS, October 24-27 1993, İzmir. Abstract Book:58).
7. Kemahlı Sabri, Gürman Ceyda, Akar Nejat, Canatan Duran, Sipahi Tansu, Yıldırmak Yıldız, Uysal Zümrüt, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten. Thalassemialı Hastalarda Protombotik Eğilimin İncelenmesi. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül 1994, Trabzon. Özet Kitabı: 15.
8. Akar Nejat, Eğin Yonca, Sipahi Tansu, Kuyucu Necdet, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten. Thalassemialı Hastalarda ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Parvovirus B19 IgG ve IgM`in Değerlendirilmesi. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül 1994, Trabzon. Özet Kitabı: 14.
9. Uysal Zümrüt, Sipahi Tansu, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten, Akar Nejat. Üçlü Alfa-Gen Triplikasyonu ve Beta Thalassemia Frameshift Codon 8 (-AA) Kombinasyonu Olan Bir Kadında Sorunsuz Gebelik. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül 1994, Trabzon. Özet Kitabı: A-16.
10. Sipahi Tansu, Kemahlı Sabri, Sertçelik Ayşe, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten. Lenfangiomatozis ve DIC Birlikteliği: Olgu Sunusu. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Haziran 1995, Ankara. Özet Kitabı:141.
11. Sipahi Tansu, Akar Nejat, Kemahlı Sabri, Uysal Zümrüt, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten. Çocuklarda Edinsel Aplastik Anemi ve Tedavisi (22 Olgunun Değerlendirilmesi). XXXIX. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Haziran 1995, Ankara. Özet Kitabı:135.
12. Sipahi Tansu, Uysal Zümrüt, Akar Nejat, Kemahlı Sabri, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten. Kliniğimiz Tarafından Düzenli Olarak İzlenen Thalassemialı Hastaların Klinik Tedavi ve Komplikasyonlar Yönünden İncelenmesi. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Haziran 1995, Ankara. Özet Kitabı:285.
13. Sipahi Tansu, Akar Nejat, Eğin Yonca, Cin Şükrü. Demir Eksikliği Anemileri ve Çinko Eksikliğinde Serum İnterleukin 2 ve İnterleukin 6 düzeyleri. XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-14 Nisan 1996, Bildiri Özet Kitabı: 5
14. Akar Nejat, Sipahi Tansu, Söylemez Feride, Cin Şükrü. Demir ve Çinko Eksikliği ile Birlikte Giden Kahve Çekirdeği Pikası. XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-14 Nisan 1996, Bildiri Özet Kitabı: 149.
15. Kemahlı Sabri, Uysal Zümrüt, Akar Nejat, Yıldırmak Yıldız, Sipahi Tansu, Cin Şükrü, Arcasoy Ayten. Bir Grup Hemofilili Çocukta Hepatit A, B, C, HIV ve CMV Seropozitivitesi. XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-14 Nisan 1996, Bildiri Özet Kitabı: 122.
16. Sipahi Tansu, Kuyucu Necdet, Okumuş Nurullah, Yöney Aysel, Gürer Yavuz, Tan Ersin. Konjenital Ağrı Duyarsızlığı ve Terlememe Sendromu: Bir Vaka Sunusu. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Bildiri Özet Kitabı: J30.
17. Yaralı Neşe, Aytekin Caner, Sipahi Tansu, Yöney Aysel. Kabakulak Menengoensefalitlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Bildiri Özet Kitabı: C38.
18. Yaralı Neşe, Sipahi Tansu, Alemdağ Namık Kemal, Yöney Aysel. Kabakulak Enfeksiyonuna Bağlı Akut Transvers Myelit: Bir Olgu Sunusu. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Bildiri Özet Kitabı: C36.
19. Yaralı Neşe, Sipahi Tansu, Yöney Aysel. İmipenem/Ciplastin Tedavisi Alan Bir Olguda Şiddetli Nötropeni. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Bildiri Özet Kitabı: C24.
20. Şahin Figen, Sipahi Tansu, Ecin Nurhayat, Saraç Avni, Yöney Aysel. Salmonella’ya Bağlı Dalak Absesinde Başarılı Medikal Tedavi. XLII. Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1998, Bildiri Özet Kitabı: E14
21. Şahin Figen, Sipahi Tansu, Doğan Hümeyra, Aytekin Caner, Ertan Ülker, Teziç Tahsin. Renal Tübüler Disfonksiyon İle Birlikte Olan Glikojen Depo Hastalığı (Tip XI Glikojen Depo Hastalığı) (Fanconi-Bickel Sendromu): Olgu Sunusu. XLII. Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1998, Bildiri Özet Kitabı: C12.
22. Sipahi Tansu, Karakurt Cemşit, Kutlu Alev, Yöney Aysel, Teziç Tahsin. Primer İnfantil Hipomagnezemi: Olgu Sunumu. XLII. Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1998, Bildiri Özet Kitabı: C31.
23. Sipahi Tansu, Yaralı Neşe, Yöney Aysel, Ekinci C. D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Myelofibrozis: Olgu Sunumu, XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim – 3 Kasım 1998, Ankara.
24. Sipahi Tansu, Akar Nejat, Üner Çiğdem, Yıldız Yasemin, Yöney Aysel. İnternal Serebral Venöz Trombozu Olan Bir Çocukta Kalıtsal Protein C Eksikliği ve Faktör V Leiden Mutasyonu XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim – 3 Kasım 1998, Ankara.
25. Sipahi Tansu, Duru Feride, Akar Nejat, Kılınç Fadime. Serebral İnfraktı Olan Kistik Fibrozisli Bir Çocukta Protrombin Gen G 20210A Variantı XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim – 3 Kasım 1998, Ankara.
26. Yılmaz Erkan, Akar Ece, Avcı Ferit, Yalçın Atilla, Deda Gülhis, Sipahi Tansu, Sözüöz A, Cin Şükrü, Akar Nejat. F V His 1299 Arg (4070 G-A) Mutasyonunun Türk Trombozlu Olgulardaki Önemi. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi 11-13 Kasım 1999, İstanbul
27. Karakurt Cemşit, Sipahi Tansu, Şenocak Filiz, Karademir Selmin, Becer M, Lüleci T, Ceylaner S. Kutis Laksa: Olgu Sunumu. 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa
28. Karakurt Cemşit, Kara Cengiz, Akgün Deniz, Sipahi Tansu. Spondylocostal Dysostosis: İki Olgu Sunumu. 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa
29. Yaralı Neşe, Duru Feride, Sipahi Tansu, Kara Abdurrahman, Fışgın Tunç. Kronik Hemolitik Anemili 3 Olguda Parvovirus B-19 Enfeksiyonuna Bağlı Trilineage Myelodisplazi. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi 1-4 Kasım 2000 İzmir
30. Fışgın Tunç, Yaralı Neşe, Kara Abdurrahman, Sipahi Tansu, Müftüoğlu SF, Atilla P, Kaymaz F, Duru Feride. Üç Aylık İken Konjenital Diseritropoetik Anemi Tanısı Almış Bir olguda Elektron mikroskobik Çalışma. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi 1-4 Kasım 2000 İzmir
31. Akar Ece, Yılmaz Erkan, Özel Duygu, Duman T, Gökdemir R, Deda Gülhis, Sipahi Tansu, Akar Nejat. Pediatrik Serebral İnfarktlarda Gen Değişimlerinin Rolü. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi 1-4 Kasım 2000 İzmir
32. Uçkun Ayşin, Sipahi Tansu, Üner Çiğdem, İğde Mahir, Çakmak Özden. Rapunzel Sendromu: Erken Tanı Alan Komplikasyonsuz Bir Olgu. XXXVIII. Türk Pediatri Kongresi; Sayfa 260 14-18 Mayıs 2001 İzmir
33. Uçkun Ayşin, Akgün Deniz, Sipahi Tansu, Oksal Ayşegül. Eozinofilik fasiit: Olgu sunumu XXXVII. Türk Pediatri Kongresi; Sayfa 260 14-18 Mayıs 2001 İzmir
34. Uçkun Ayşin, Teziç Tahsin, Sipahi Tansu. Adölesanlarda Obezite: 1620 Okul Çocuğunun Tarama Sonuçları. XXXVII. Türk Pediatri Kongresi; 14-18 Mayıs 2001 İzmir.
35. Sipahi Tansu, Tavil Betül, Ünver Yücel. Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Nötrofil Hipersegmentasyonu. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 17-20 Ekim 2001, Ankara
36. Sipahi Tansu, Oksal Ayşegül, Tavil Betül, Kara Cengiz Hemofagositik Sendrom ve Visseral Leishmaniazis Birlikteliği. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 17-20 Ekim 2001, Ankara
37. Sipahi Tansu, Karakurt Cemşit, Bakırtaş Arzu, Tavil Betül. Akut Demir İntoksikasyonu. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 17-20 Ekim 2001, Ankara
38. Yaralı Neşe, Fışgın Tunç, Duru Feride, Kara Abdurrahman, Sipahi Tansu. Visseral Leismaniazis’te Myelodisplastik Bulgular. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 17-20 Ekim 2001, Ankara
39. Duru Feride, Fışgın Tunç, Yaralı Neşe, Kara Abdurrahman, Sipahi Tansu. İntravenöz İmmünglobulin, Megadoz Metil Prednizolon Alan ve Tedavisiz İzlenen Akut İmmün Trombositopenik Purpuralı Hastaların Prognozu. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 17-20 Ekim 2001, Ankara.
40. Onur Banu, Sipahi Tansu, Karademir Selmin, Tavil Betül. Siyanotik Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Erken Tanısında Kullanılan Hematolojik Parametreler. 29.Ulusal Hematoloji Kongresi 25-28 Ekim 2002, Antalya.
41. Tavil Betül, Sipahi Tansu, Gökçe Hafize, Akar Nejat. Demir Eksikliği Anemisi olan Çocuklarda Haftada İki Günlük Demir Tedavisi ile Klasik Demir Tedavisinin Karşılaştırılması. 29.Ulusal Hematoloji Kongresi 25-28 Ekim 2002, Antalya.
42. Sipahi Tansu, Kara Cengiz, Tavil Betül, İnci Ayşe, Oksal Ayşegül. Alfa-1 Antitripsin Eksikliği, Yenidoğanın Geç Hemorajik Hastalığının Gözden Kaçan Bir Nedeni Olabilir mi ? 29.Ulusal Hematoloji Kongresi 25-28 Ekim 2002, Antalya.
43. Sipahi Tansu, Akgün Deniz, Tavil Betül. Propionik Asidemi ve Myelodisplazi. 29.Ulusal Hematoloji Kongresi 25-28 Ekim 2002, Antalya.
44. Sipahi Tansu, Köksal Tülin, Tavil Betül. Akut Enfeksiyonun Hematolojik Parametreler Üzerindeki Etkisi. 4.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 10-13 Eylül 2003, Trabzon..
45. Özkale Murat, Sipahi Tansu, Betül Tavil. Protein-Enerji Malnutrisyonunda Hematolojik Parametrelerdeki Değişiklikler 4.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 10-13 Eylül 2003, Trabzon..
46. Tavil Betül, Sipahi Tansu, Kara Abdurrahman, Öner Ayşe. SLE Tablosu İle Prezente Olan Bir Olguda Kala-azar İle EBV Birlikteliği. 4.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 10-13 Eylül 2003, Trabzon.
47. Sipahi Tansu, Duyuluer Gülşah, Tavil Betül, Arcasoy Ayten.Okul Öncesi Çocuklarda Marginal Çinko Eksikliği. 30.Ulusal Hematoloji Kongresi 10-14 Ekim 2003, İstanbul.
48. Sipahi Tansu, Demirci Kamer, Sipahi Tevfik, Tavil Betül. Maternal ve Kord Kanı Hematolojik Parametrelerin Karşılaştırılması. 30.Ulusal Hematoloji Kongresi 10-14 Ekim 2003, İstanbul.
49. Karahan Z.C.,Deda Gülhis, Sipahi Tansu, Akar Nejat. Pediatrik İnme Hastalarında Trombotik ve İnflamatuar Gen Değişimlerinin Rolü. 5. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi 7-9 Mayıs 2004, İstanbul.
50. Karaüzüm Sibel, Çetin Zafer, Yakut Sezin, Tezcan Gülsün, Tülümen Tuğçe, Hazar Volkan, Sipahi Tansu, Lüleci Güven. Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemide ABL1 Gen Amplifikasyonunun FISH Yöntemi İle Gösterilmesi.XVII. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2007, Antalya.
51. Türedi Ayşen, Duman Handan, Ayça Esra Kuybulu, Sipahi Tansu Konjenital Diseritropoetik Anemi Tip I. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.
52. Sipahi Tansu, Ayça Esra Kuybulu, Tanfer Taşpınar, Örmeci AR. Sepsis mi, Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı mı? Tanıda ne yapmalıyım? 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.
53. Sipahi Tansu, Öktem Faruk, Ayça Esra Kuybulu, Kendir Yasemin, Seçkin Hakan. Tek Doz Steroid Tedavisi Sonrası Tümör Sendromu. ? 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.
54. Sipahi Tansu, Kara Aslıhan, Ayça Esra Kuybulu, Eğin Yonca, Canatan Duran, Akar Nejat. Beta Talasemili Hastalarda Trombotik Risk Faktörleri. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.
55. Sipahi Tansu, Ayça Esra Kuybulu, Öktem Faruk. Hepatorenal Sendrom Asosiye Hemofagositik Lenfohistiositozis. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.
56. Alanoğlu Güçhan, Polat Mümin, Öğüt Serdal, Kaya Selçuk, Canatan Duran, Sipahi Tansu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tedavi Amaçlı Plazma Değişimi Deneyimi. Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi 16-19 Ekim 2007, Ankara.
57. Alanoğlu Güçhan, Öğüt Serdal, Polat Mümin, Canatan Duran, Sipahi Tansu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aferez Ünitesinin 2002-2007 Yılları Arası Aktivitesi. 3.Ulusal Hemaferez Kongresi. 1-4 Kasım 2007, Girne.
58. Alanoğlu Güçhan, Polat Mümin, Öğüt Serdal, Kaya Selçuk, Canatan Duran, Sipahi Tansu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tedavi Amaçlı Plazma Değişimi Deneyimi. 3.Ulusal Hemaferez Kongresi. 1-4 Kasım 2007, Girne.
59. Polat Mümin, Alanoğlu Güçhan, Canatan Duran, Sipahi Tansu. Öğrenci Kaynaklı Kan Bağışcısı Kazanım Programı. II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 15-19 Kasım 2007, Antalya.
60. Polat Mümin, Kaya Erşan, Alanoğlu Güçhan, Sipahi Tansu. Gönüllü Kan Bağışcısı Koordinasyon Merkezi. II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 15-19 Kasım 2007, Antalya.
61. Kaya Selçuk, Alanoğlu Güçhan, Polat Mümin, Sipahi Tansu. . Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kan Merkezinin 2000-2007 Yılları Seroprevalansı. II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 15-19 Kasım 2007, Antalya.
62. Sipahi Tansu. Canatan Duran, Polat Mümin, Alanoğlu Güçhan. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Transfüzyon Komitesi Etkinlikleri (2000-2007). II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 15-19 Kasım 2007, Antalya.
63. Alanoğlu Güçhan, Canatan Duran, Tunç Bahattin, Çalışkan Ümran, Adiloğlu Ali, Polat Mümin, Kaya Selçuk, Sipahi Tansu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kan Merkezi Hekim Dışı Sağlık Personeli Transfüzyon Kursları Etkinliği. II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 15-19 Kasım 2007, Antalya.
64. Alanoğlu Güçhan, Polat Mümin, Sipahi Tansu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kan Merkezi İmha Oranları ve Nedenleri. II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 15-19 Kasım 2007, Antalya.
65. Polat Mümin, Alanoğlu Güçhan, Sipahi Tansu. Kan Merkezlerinde Kan Stok Koordinasyonu ve Miada Bağlı İmha Oranlarına Etkisi. II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 15-19 Kasım 2007, Antalya.
66. Sipahi Tansu, Kuybulu Ayça Esra. Acil fasiotomi sonrası kontrol altına alınamayan kanamada rekombinan FVIIa’nın (Novoseven) başarı ile kullanımı. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 24-27 Mayıs 2009, Ankara.
67. Sipahi Tansu, Karademir Selmin, Kuybulu Ayça, Akar Nejat. Diffüz serebral infart olan Fallot tetralojili bir hastada FVL ve Protrombin 20210A mutasyonları birlikteliği. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2009, Ankara.
68. Sipahi Tansu, Ayça Kuybulu, Öztürk Ayşenur, Akar Nejat. Ciddi sepsisi olan hastalarda protein Z G79A polimorfizmi, 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2009, Ankara.
69.Ergür Törel Ayça, Sipahi Tansu, Öktem Ahmet, Eren Ayşe Arzu, Demirtaş Selda. Tip 1 Diabetli Bir Olguda Beklenmeyen HbA1c Düzeyi. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diabet Kongresi, 4-10 Ekim 2010, Muğla.